Chłodnictwo od lat zmaga się ze znalezieniem alternatywnych czynników chłodzących, które mogłyby z powodzeniem zastąpić te już wycofane i będące w trakcie wycofywania. Przemysł chłodniczy miał bowiem prawie doskonałe substancje chłodzące, które wykazywały bardzo dobre właściwości termodynamiczne. Były to związki fluorowcopochodne węglowodorów alifatycznych, czyli freony. Niestety odkryto ich destrukcyjny wpływ na warstwę ozonową Ziemi, dlatego np. czynnik R 12 został całkowicie wycofany już wiele lat temu, jak również jego pochodne.Przemysł chłodniczy ograniczony jest wymaganiami stawianymi nowym czynnikom, szczególnie wymaganiom dotyczącym ochrony środowiska. Okazuje się również, że coraz dalej idące badania powodują kolejne zaostrzenia i większe, bardziej restrykcyjne wymagania, jakie ma chłodniczy przemysł w związku ze znalezieniem nowych czynników. W wielu krajach istnieje lista substancji, których produkcja i wykorzystanie jest ściśle kontrolowana przez państwo. W Polsce lista nosi nazwę Substancje zubożające warstwę ozonową. Obejmuje ona również czynniki, które zostały całkowicie wycofane, a ich produkcja jest zabroniona. Jednak, żeby nie mówić, że chłodnictwo to tylko czynniki zakazane, należy wspomnieć, że istnieją już substancje, które coraz lepiej potrafią zastąpić te o bardzo dobrych właściwościach, a przy tym nie są szkodliwe dla środowiska.

Podobne artykuły

  • Mapy, mapki, zagospodarowanie przestrzenneMapy, mapki, zagospodarowanie przestrzenne Geodezja zajmuje się ustaleniem kształtu i wielkości Ziemi.Opracowania graficzne takie jak np. mapy to wynik pomiarów geodezyjnych. Geodezja różni się ze względu na rodzaj (pomiary poziome […]
  • Piła jednosuportowa.Piła jednosuportowa. Maszyny kamieniarskie to szereg różnych urządzeń służących do obróbki kamienia. Praca to na pewno trudna dlatego te maszyny kamieniarskie powinne się odznaczać bardzo dużą wytrzymałością […]
  • Pojęcie ekranu akustycznegoPojęcie ekranu akustycznego Ekrany akustyczne to inaczej ekrany dźwiękochłonne, które coraz częściej można zaobserwować w naszym krajobrazie. Zazwyczaj wyglądają jak sztuczne przeszkody, rzadziej naturalne, które […]
  • Wynajem podnośników i ważne kwestie.Wynajem podnośników i ważne kwestie. Jeśli planujemy wynająć podnośniki należy bezwzględnie zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii. Po pierwsze bardzo ważne jest tutaj to, na ile czasu dokładnie chcielibyśmy podnośniki […]
  • Ludzie domy budująLudzie domy budują Coraz częściej możemy zobaczyć taki obrazek, że ludzie wyprowadzają się z bloków i osiedlają się na obrzeżach miasta. Tam budują domek jednorodzinny, by znaleźć troszkę spokoju, większego […]
  • Niezastąpione rusztowaniaNiezastąpione rusztowania Budownictwo od zawsze było dziedziną, która starała się sięgnąć jak najwyżej i chociaż w dawnych czasach nie budowano domów ze szkła, to jednak można znaleźć obiekty sięgające nieba. Dziś […]