Już Arystoteles znał wagę nauki zajmującej się ustalaniem wielkości i kształtu naszej planety. Nowej dziedzinie badawczej nadał nazwę geologia, od greckiego geo – Ziemia i daiso – będę dzielił.Geologia zajmuje się określaniem położenia punktów na powierzchni Ziemi. Dzięki pomiarom geodezji dokonywanym w terenie, powstają różnorodne opracowania graficzne używane w różnych dziedzinach. Geodezja umożliwia powstawanie map tematycznych i ogólnogeograficznych, nawet plany miast powstają dzięki pomiarom geodezyjnym. Geodeci tworzą również opracowania o charakterze prawnym, służące na przykład do podziałów gruntów i rozgraniczania nieruchomości. Jest to niezwykle istotna dziedzina geodezji, ponieważ planowanie i wykonanie pomiarów, obliczenia i sporządzanie dokumentacji geodezyjnej wymaga specjalistycznej wiedzy. Prawo jest w tej dziedzinie bardzo restrykcyjne i wszelkie odstępstwa i uchybienia w zakresie postanowień Ustawy o prawie geodezyjnym i kartograficznym mogą drogo kosztować. Dlatego projekty wykonane przez architektów muszą być wytyczane w terenie przez geodetę, który wykona również inwentaryzację powykonawczą po zakończeniu inwestycji. W zależności od obszaru pomiarów współczesna nauka to geodezja niższa, zwaną potocznie miernictwem oraz geodezja wyższa. Zadaniem pierwszej jest wykonywanie pomiarów na małych powierzchniach, o promieniu nie większym niż 15,6 km, co daje to około 750 km ² badanej powierzchni. Geodezja wyższa obejmuje badania na obszarach powyżej 750 km ².

Podobne artykuły

  • Ochrona przed dźwiękiemOchrona przed dźwiękiem Dźwięk jest tym czynnikiem, który potrafi w sposób niezauważalny zniszczyć nie tylko słuch człowieka, ale wpłynąć wydatnie na funkcjonowanie całego organizmu. Najlepszym przykładem mogą […]
  • Spór o miedzę? Nie dzisiaj!Spór o miedzę? Nie dzisiaj! Jaki jest najstarszy motyw dowcipów z naszych wsi? O co walczyli Kargul z Pawlakiem? O miedzę oczywiście! Ziemia zawsze była dla nas bardzo ważna a jak jeszcze moglibyśmy ją stracić na […]
  • Przemysł i jego automatyzacjaPrzemysł i jego automatyzacja Każdy z nas wie, że przemysł jest w tej chwili bardzo ważny. Bez niego świat by się zatrzymał, a my byśmy umarli z głodu i nie tylko z tego powodu. Trzeba dodać bardzo ważną rzecz, że w […]
  • Hydraulika i przepływ wodyHydraulika i przepływ wody Instalacje doprowadzające wodę bieżącą są niezbędne w każdej instytucji. Świadczą o komforcie życia i ów komfort dostarczają. Potrzebna jest jednakże profesjonalna obsługa, konserwacja i […]
  • Rodzaje materiałów budowlanychRodzaje materiałów budowlanych Materiały budowlane to podstawowy i fundamentalny element bez którego każdy budynek czy budowla pozostała by na zawsze tylko architektonicznym projektem. Do postawienia każdego budynku na […]
  • Firma remontowa kupuje sprzętFirma remontowa kupuje sprzęt Każdy właściciel firmy remontowej musi dbać o to, by jego firma posiadała porządne elektronarzędzia. To najważniejsze maszyny w firmie, które muszą być niezawodne. Od ich użyteczności […]